Fair Flowers Fair Plants

Mensen staan steeds vaker stil bij de vraag waar producten vandaan komen en vinden het belangrijk hun steentje aan een betere wereld bij te dragen door verantwoorde producten te kopen. Ook in de bloemen en planten consumentenindustrie zijn er initiatieven ontstaan om de levensloop van de producten te verantwoorden, waaronder het FFP, Fair Flowers Fair Plants programma. Arena Bloemen is één van de bloemisten die er direct voor gekozen heeft zich aan te sluiten bij dit programma, met de goedkeuring volgens de FFP standaard is de milieuvriendelijkheid van onze producten gegarandeerd.

Fair Flowers Fair Plants (Eerlijke Bloemen en Planten) is een nieuw internationaal initiatief om de productie van duurzaam geteelde bloemen en planten te stimuleren. Het FFP is in 2005 opgericht en daarmee het eerste internationale label voor duurzaam geteelde bloemen en planten. FFP controleert alle schakels in de keten; onder meer het grondgebruik tijdens het verbouwen van de gewassen, de werkomgeving en het vervoer van de eindproducten. Deelnemers in het FFP programma, zowel telers als groothandelaren en winkels, moeten zich aan de FFP standaard houden.

Voordat FFP bestond, was er voor de klanten geen duidelijk label voor milieuvriendelijke en ethisch verantwoorde bloemen en planten. Doordat overal ter wereld met verschillende maten gemeten werd, was niet te achterhalen of het gehele proces van produktie tot verkoop duurzaam verlopen was. FFP is het eerste mondiale bloemen programma, aangezien het zich niet tot een bepaalde economische of geografische regio beperkt. Het programma biedt bloemisten de mogelijkheid om bloemen direct bij FFP telers te bestellen. Aangezien FFP geen winstoogmerk heeft, blijven de prijzen voor de klanten gelijk.

Om zich in te kunnen schrijven bij het FFP programma, moeten de partijen aan verschillende voorwaarden voldoen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Voorbeelden FFP voorwaarden voor telers:
• Het assortiment en het volume van de verbouwde FFP producten moeten gespecificeerd zijn;
• De bloemen en planten moeten te traceren zijn gedurende het gehele proces.

Voorbeelden FFP voorwaarden voor handelaren:
• Er mogen alleen FFP producten onder de FFP naam verkocht worden;
• Er moet aangetoond kunnen worden van welke FFP leverancier ingekocht is.

Voorbeelden FFP voorwaarden voor winkeliers:
• Elk FFP product moet een FFP label krijgen;
• Er moet aangetoond kunnen worden bij welke FFP groothandelaren de producten zijn ingekocht.

De FFP checkt regelmatig of van alle producten de herkomst traceerbaar is. Een gedetailleerde omschrijving van de voorwaarden voor alle partijen kan hier worden bekeken: FFP Member Requirements Document.


Aangezien FFP zich aan dezelfde standaard houdt als Fairtrade wat betreft de ethische produktie van bloemen en planten, waarbij de teler een goede prijs voor zijn producten krijgt, zijn alle FFP goedgekeurde producten ook Fairtrade producten. Toch zijn er ook verschillen, op de ArenaFlowers website staat meer Engelstalige informatie over de verschillen tussen Fairtrade en FFP.

Het doel van FFP is de algemene standaard te worden voor ethischeen milievriendelijke bloemen en planten, zodat het eenvoudiger wordt voor deelnemers en klanten om ethisch goedgekeurde producten te (ver)kopen. Om dit doel te bereiken probeert FFP zoveel mogelijk telers, handelaren en verkopers te contracteren. In 2008 waren er zo’n 1400 geregistreerde leden, maar dit moeten er nog veel meer worden. Dit lukt alleen als de vraag naar ethisch verantwoorde bloemen verder groeit en daarom is het belangrijk dat verkopers zoals ArenaBloemen de kennis van het FFP concept verder onder klanten verspreiden.

Op January 7, 2009